MİN EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

MÜŞTERİLERE YÖNELİK

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

 

Min Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri  (“IEYP TÜRKİYE” veya “Kurum”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nın “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 11. maddesi uyarınca “Müşterilere Yönelik Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni” aracılığıyla işlenen kişisel verilerim hakkında bilgilendirildiğimi, bilgilendirmeye konu hususları anladığımı ve söz konusu kayıtlara ilişkin yasal haklarımı detaylı bir şekilde öğrendiğimi kabul ve beyan ederim.

 

  • Kurum tanınırlığının sağlanması amacıyla organizasyon, etkinlikler ve yapılan iş faaliyetleri kapsamında kurumun sosyal medyalarının yönetilmesi amacıyla; kimlik bilgisi, görsel ve işitsel kayıtlara ilişkin bilgilerimin işlenmesini,

 

  •     Onaylıyorum                 ☐   Onaylamıyorum

 

 

  • Ürün ve hizmetlerin pazarlama, tanıtım, reklam ve kampanya süreçlerinin yürütülmesi amacıyla; kimlik bilgilerimin, iletişim bilgilerimin ve pazarlamaya ilişkin bilgilerimin işlenmesini,

 

  •     Onaylıyorum                 ☐   Onaylamıyorum

 

 

 

 

IEYP International
IEYP International
IEYP International
IEYP International
IEYP International
IEYP International
IEYP International

IEYP Uygulamaları hakkında bilgi edinin!

Uzmanlardan oluşan ekibimiz, en saygın eğitim sistemlerinden ve yaklaşımlarından esinlenerek, bazı eğitim sistemlerinin ulusal standartlarını aşacak düzeyde, uluslararası bir standart oluşturmaya çalıştı.
IEYP International Early Years Program, yüksek uluslararası standartları takip eden kapsamlı bir programdır.

IEYP International
IEYP International
IEYP International
IEYP International