MİN EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 

KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN

AÇIK RIZA METNİ İLE ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ İZNİ

 

Min Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri  (“IEYP TÜRKİYE” veya “Kurum”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 11. maddesi uyarınca “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni” aracılığıyla işlenen kişisel verilerim hakkında bilgilendirildiğimi ve 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında hiçbir gerekçe göstermeksizin ticari ileti gönderilmesini reddedebileceğim hakkında bilgilendirilerek; bilgilendirmeye konu hususları anladığımı ve söz konusu kayıtlara ilişkin yasal haklarımı detaylı bir şekilde öğrendiğimi kabul ve beyan ederim.

 

IEYP TÜRKİYE tarafından, ad, soyad, e-posta adresi ve telefon numarası bilgimin ve kampanya çalışmasıyla elde edilen kişisel verilerimin özgür irademle;

 

  • Tebrik, davet, tanıtım, hizmetler hakkında bilgilendirme, yayınlar, etkinlikler ve iş hayatına yönelik bilgilendirme içerikli iletilerin Kurum bünyesindeki ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmesini ve

           

  • Telefon, çağrı merkezi, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik veya fiziki ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik ileti ile yapılacak tebrik, davet, tanıtım, hizmetler hakkında bilgilendirme, yayınlar, etkinlikler ve iş hayatına yönelik bilgilendirme içerikli iletilerin gönderimini,

 

Onaylıyorum.

 

 

 

 

IEYP International
IEYP International
IEYP International
IEYP International
IEYP International
IEYP International
IEYP International

IEYP Uygulamaları hakkında bilgi edinin!

Uzmanlardan oluşan ekibimiz, en saygın eğitim sistemlerinden ve yaklaşımlarından esinlenerek, bazı eğitim sistemlerinin ulusal standartlarını aşacak düzeyde, uluslararası bir standart oluşturmaya çalıştı.
IEYP International Early Years Program, yüksek uluslararası standartları takip eden kapsamlı bir programdır.

IEYP International
IEYP International
IEYP International
IEYP International