IEYP MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu IEYP Mesafeli Sözleşmesi (“Sözleşme”) Min Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri ( MİN EĞİTİM)  tarafından http://eypeducation.com/portal/ web sitesi üzerinden sunulan işbu Sözleşme’de bahsi geçen nitelikleri taşıyan ürün ve hizmetlerin satışına ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Sözleşme’nin taraflarının hak ve yükümlülüklerinin saptanması amacıyla hazırlanmıştır.

 

İşbu Sözleşme, 6502 sayılı Kanun uyarınca, ön bilgilendirme yerine geçmekte olup Alıcı, sözleşmeyi okuduğunu, bilgilendirme içeriğinde programın şartlarının yer aldığını, işbu Sözleşme’yi onaylamadan önce bilgilendirildiğini ve mutabık olduğunu kabul eder.

 

 1. TARAFLAR

 

İşbu Sözleşme Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi General Ali Rıza Gürcan caddesi no:27 iç kapı no:81 Güngören adresinde mukim Min Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri –  ( MİN EĞİTİM) ile  (bundan böyle “Min Eğitim” olarak anılacaktır) ile bilgileri belirtilen Alıcı/Kullanıcı arasında bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) akdedilmiştir.

 

İnternet sitemizde Alıcı/Kullanıcı olarak anılan terimler yine işbu Sözleşme’deki “Alıcı” anlamını taşır. Alıcı ve Satıcı ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

 

Kullanıcı, Site'ye üye olurken verdiği elektronik onayla, Üyelik Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

2.         SÖZLEŞMENİN KONUSU
 

 “IEYP” adı ve logosu ile; 2 yaş ve 6 yaş arasındaki çocuklara okul öncesi eğitim standartlarını düzenlemek ve güçlendirmek amacıyla eğitim  planları, programları sağlamakta, öğretmen eğitimi, yöneticilere yönelik kaynak içerikler,  materyaller, okul öncesi eğitime yönelik ünite planları ,çocukların gelişimine yönelik aktiviteler, steam aktiviteleri, mindfulness aktiviteleri, şarkı ve hikaye video linkleri dil edinimine yönelik hikaye kitap ve videoları ,çocuk gelişimini destekleyici ,workbook, worksheet, flash card ve çeşitli öğrenim materyalleri , tavsiye niteliğinde hikaye kitap isimleri, Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde hazırlanan ünite planları,  ailelere yönelik, İngilizce edimini destekleyen ,öğrenim video ve yazılı dökümanları ,ticari sırlar ve prosedürler hakkında kendine özgü ürünler ve aktif öğrenmeyi hızlandıran hizmetler seti ile  doğrudan ve dolaylı olarak okullara, öğrencilere, ailelere hizmet vermekte olup, tüm bu hizmetin adı İşbu Sözleşme’de bundan sonra  IEYP ( INTERNATIONAL EARLY YEARS PROGRAM) olarak anılacaktır.

İşbu Sözleşmenin konusu,  işbu Sözleşmenin 3.maddesinde ayrıntıları düzenlenen “Sözleşme konusu ürün ve Hizmetleri” içerir IEYP programını kullanması için yetkilendirilmesine ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

İşbu sözleşme Kullanıcıya sözleşme konusu ürün ve hizmetlere erişmek ve kullanmak üzere münhasır bir hak vermemektedir. Min Eğitim, sözleşme konusu ürün ve hizmetleri dilediği gerçek ve tüzel kişilere, dilediği koşullarda sağlamakta özgürdür.

 

 

 

 

3.         SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER (IEYP Programı)

 1. KULLANICI, Sözleşme konusu tüm IEYP Programına, Min Eğitim tarafından verilecek kullanıcı adı ve şifresi ile online olarak http://eypeducation.com/portal/ sitesi üzerinden erişim sağlayacaktır. Min Eğitim, Kullanıcının işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ifa etmesi şartıyla sözleşme süresince bu ürün ve hizmetlere erişiminin açık olacağını kabul ve beyan etmektedir.
 2. Kullanıcıya, sözleşme süresince Ürün ve Hizmetler, belirlenen ücretlerin ödenmesi karşılığında sağlanacaktır.   
 3. Belirtilen Ürün ve Hizmetler, http://eypeducation.com/portal/ sitesi üzerinden online olarak erişime açık olacak, içerik KULLANICI’nın kendi cihazlarına indirilemeyecektir ve Min Eğitim’in ayrıca basılı ürün sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 4. IEYP Programı, Kullanıcı’ya özel olmayıp, tüm kullanıcılarına aynı içeriği sunan online kullanılan paket programdır. Kullanıcı’ya özel taahhütler içermemektedir. 
 5. http://eypeducation.com/portal/  sitesi üzerinden sunulan tüm içerik Türkçe ve İngilizcedir. Kullanıcı’ya  yerleşik ülkesine göre dil seçenekleri sunulmaz.
 6. IEYP Programı, içeriğinde yaş grupları belirtilen anaokulu öğrencilerinin ebevenylerine, okul yönetimine ya da öğretmenlerine rehber olmak üzere hazırlanmış tavsiye niteliğinde bir programdır, her Kullanıcı kendi okuluna/çocuğuna dilediği ölçüde entegre ederek tümden ya da kısmi kullanma özgürlüğüne sahiptir. Kullanıcı, IEYP Programı ile sağlanan içeriği dilediği ölçüde ve etkili kullanmak üzere tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.

 

4.         ÜRÜN VE HİZMETLERİN BEDELİ VE ÖDEME YÖNTEMLERİ

 1.             Satın alınan hizmet ve ürünlerin bedeli, peşin olarak aşağıda belirtilen yöntemlerden biri ile yapılabilecektir.
 2. Kredi/Banka Kartı ile Ödeme: http://eypeducation.com/portal/ web sayfasında yer alan yönergeler izlenerek kredi/banka kartı kullanmak sureti ile belirli bankalarla anlaşmalı olarak yapılan yöntemdir. Bu ödeme yönetiminin seçilmesi halinde, ilgili bedel, yetkili elektronik ödeme sağlayıcı kuruluş tarafından tahsil edilmektedir.   
 3. Havale/Eft Yolu ile Ödeme: http://eypeducation.com/portal/ web sayfasında yer alan “Havale/EFT” ödeme yönteminin seçilerek ödeme yapılmasıdır. Ödeme işleminin tamamlanması için, web sitesinde yer alan banka hesap numarasına ilgili hizmetin başlamasından önce ilgili tutarın Min Eğitim’in hesabına eksiksiz olarak ödenmiş olması gerekmektedir. Bu ödeme yönteminin seçilmesi halinde, ödeme sağlayıcı kuruluşlar tarafından ilgili ödeme için havale veya EFT masrafları Alıcı’ya yansıtılabilir. Böyle bir durumda, Min Eğitim’in ilgili havale veya EFT masraflarından sorumluluğu yoktur. [MFA1] 
 4. Ödeme sırasında Alıcı/Kullanıcı tarafından yapılabilecek hatalar nedeni ile ödemede çıkabilecek aksaklıklardan Min Eğitim sorumlu değildir. 
 5. Min Eğitim, sunduğu hizmet ve sattığı ürünlerin fiyatını değiştirme, indirim ve kampanya uygulama hakkına tek taraflı olarak sahiptir.
 6. Alıcı/Kullanıcı, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı/Kullanıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı/Kullanıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı/Kullanıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

 

5.         TARAFLARIN KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. MİN Eğitim, lisans ücretinin ödenmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde Kullanıcının  http:// eypeducation.com/portal/   sitesindeki IEYP Programına erişiminin sağlanacağını ve Alıcı/Kullanıcı’nın  belirtmiş olduğu  e-mail adresine kullanıcı adı ve şifresinin iletileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. Alıcı/Kullanıcı, kendine özel tanımlanan kullanıcı adı ve şifresi ile yalnızca kendisinin IEYP Programını kullanacağını, 3. bir kişi, kurum veya kuruluşla kullanıcı adı ve şifresini paylaşmayacağını, buna aykırı hareket ettiğinin tespiti halinde Min Eğitim’e 100.000,00 TL ceza bedeli ödeyeceğini ve Min Eğitim’in uğramış olduğu zararların tamamını karşılayacağını  kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. IEYP Programına erişim hali hazırda http://eypeducation.com/portal/ üzerinden sağlanabilmektedir. Eğer Web hizmetlerine bir başka adres üzerinden ya da bir başka şekilde erişilir ise, Kullanıcı’ya bu hususta gerekli bildirim yapılacak olup, işbu genel şart ve koşullar, aynı kapsamda geçerliliğini koruyacaktır.
 4. Alıcı/Kullanıcı, kendisine tanımlanan kullanıcı adı ve şifresi ile http://eypeducation.com/portal/ üzerinden online olarak IEYP Programına erişimi sağlayacak olup, site üyelik ve kullanım koşullarına uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 5. Alıcı/Kullanıcı,  http://eypeducation.com/portal/  üzerinden IEYP Programını etkin şekilde kullanmak ve programdan en iyi şekilde faydalanabilmek için, Türkçe-İngilizce yeterliliği bulunan, programı kullanmak üzere entegrasyonu sağlayabilecek, Min Eğitim ile iletişim ve karşılıklı koordinasyon içinde olan ebeveny, veli, Müdür, Yönetici ve/veya öğretmen görevlendirmesini yapacaktır. Alıcı/Kullanıcı’nın görevlendirdiği personelinin programı uygulama sıklığı, tarzı ve etkinliği tamamen Alıcı/Kullanıcı’nın  sorumluluğundadır. 
 6. Alıcı/Kullanıcı, http://eypeducation.com/portal/  web sitesinde portalın kullanımı ve IEYP Programından nasıl faydalanılacağı hususunda detaylı bilgilerin ve örnek içeriklerin bulunduğunu ve bu  içerikleri inceleyerek programı kullanmaya karar verdiğini,  portaldan verimli şekilde faydalanmak için hem kendisine teslim edilenleri hem de http://eypeducation.com/portal/ mevcut bölümleri ayrıntılı bir şekilde incelemesi gerektiğini,  ihtiyaç duyduğu hususlarda Min Eğitimden her türlü teknik desteği sağlayabileceğini, aksi halde bu yeterliliği sağlayamamasından dolayı programdan etkin faydalanamaması halinde sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul ve beyan eder. 
 1. Alıcı/Kullanıcı, http://eypeducation.com/portal/ websitesi üzerinden yüklediği aile, öğrenci, özel notlar, uygulanan programlar, okutulan kitaplar vb. tüm verilerin, bu veriler çerçevesinde oluşan kayıt ve raporlamaların sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul ve beyan eder.
 2. Alıcı/Kullanıcı, IEYP Programının içeriğine dair konularda kitap, müzik vb. içeriklerin telif hakkı ve yayıncılık kuralları gereği doğrudan http://eypeducation.com/portal/ne yüklenemeyeceğini, ancak bu konuda faydalı listelerin oluşturulması ve/veya herkesin erişimine açık web portallarının linklerine yönlendirme yapılması suretiyle tavsiye verileceğini kabul ve beyan eder.
 3. Alıcı/Kullanıcı, web hizmetlerinin erişilebilirliği ve tepki zamanının kendi internet hızına ve internet erişimine bağlı olduğunu kabul ve beyan eder.  
 4. IEYP Programı web sitesinin performansını arttırmak, iyileştirmek gibi bir nedenle Web hizmetlerine ve hizmet arabirimine iyileştirme, güncelleme ve değişiklik yapma hakkı saklıdır. 
 5. Herhangi bir teknik sorun, arıza ya da web hizmetlerini engelleyecek ani bir durumun ortaya çıkması halinde, IEYP Programı Genel Merkezi işin doğasına uygun olan en kısa süre içinde sistemi eski hale getirecektir. Min Eğitim’den kaynaklanan, 15 (onbeş) günü aşan ve web hizmetlerinin verilmesini engelleyen arıza ya da sistem hatalarında sözleşme otomatikman dondurulacak ve Kullanıcı’nın ilgili döneme ilişkin aylık hizmet bedeli ödeme yükümlülüğü olmayacaktır. Hizmetin yeniden sağlanmaya başlanması ile sözleşme de yeniden otomatikman uygulanmaya başlanacaktır.
 6. Alıcı/Kullanıcı, kendisine sağlanan kullanıcı adı ve şifrelerinin yalnızca kendisi tarafından kullanılacağını, herhangi bir 3.kişi ile paylaşılmayacağını, personelinin de bu bilgileri güvenlik içinde kullanmasını sağlayacağını, sadece işbu anlaşmanın içeriğini bilmesi gereken ve sistemi işbu anlaşma hükümleri doğrultusunda kullanması gereken çalışanlar, yükleniciler veya temsilcilerine erişim izni vereceğini, aksi bir durumun tespit edilmesi halinde bu hususu derhal Min Eğitim’e ihbar edeceğini  ve haksız kullanımın durdurulması ve önlenmesi için Min Eğitim ile işbirliği içinde hareket edeceğini kabul ve taahhüt eder.
 7. IEYP Metotları’nın kullanımının ihlali kapsamında Kullanıcı’ya bir talep yöneltilmesi halinde; Kullanıcı derhal Min Eğitim’i bilgilendirecektir. 

 

6.         İPTAL VE İADE KOŞULLARI

 

 1. Kullanıcı, üyeliğin gerçekleştirilip, ödemenin alındığı tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde Min eğitim’e internet sitesindeki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Ancak, Alıcı/Kullanıcı tarafından programa giriş yapılmış, içerikler kullanılıp eğitime başlanmış olması halinde ücret iadesi yapılmayacaktır.
 2. Alıcı/Kullanıcı, satın aldığı eğitim programına başlamadan ve de içerikleri kullanmadan, bu talebini yazılı olarak iletmesi kaydıyla, cayma hakkını kullanabilir. Satın alma işlemi sonrası, içerikler kullanıldıysa, eğitime başlandıysa hizmeti iade edemez ve bedel iadesi talebinde de bulunamaz. 
 3. Alıcı/Kullanıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise ve hizmet kullanılmadıysa bu 14 günlük süre sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
 4. Cayma hakkının kullanılması için düzenlenen 14 (on dört) günlük süre içinde Min Eğitim’e iadeli taahhütlü posta veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır.
 5. Min eğitim, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli Alıcı/Kullanıcı’ya ait banka hesabına/kredi kartına iade etmekle yükümlüdür. Alıcı/Kullanıcı, ilgili bankanın para iadesini hesabına/kartına daha uzun bir sürede yapabileceğini ve Min Eğitim’in bundan doğan bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.
 6. Alıcı/Kullanıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa Alıcı/Kullanıcı kusuru oranında Min Eğitim’in zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
 7. Ayrıca cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı/Kullanıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da mümkün değildir.

 

 

7.         SÖZLEŞMENİN FESHİ

 

 1. Kullanıcı ve şifrelerinin Kullanıcı’ya iletilmesinden sonra, hizmetin niteliği gereği bilgiye ulaşma imkanı sağlanmış / hizmet ifa edilmiş olacağından Kullanıcı’nın cayma hakkı yoktur.
 2. Min Eğitim haklı aşağıdaki haklı nedenlerden birisinin varlığı halinde, sözleşmeden kaynaklanan hak ve talep hakları saklı kalmak kaydıyla işbu sözleşmeyi herhangi bir zarar, tazminat ya da her ne adla olursa olsun bir yükümlülük altına girmeksizin haklı nedenle tek taraflı olarak fesih hakkına sahip olacaktır. Aşağıda belirtilen hususlar Min Eğitim tarafından sözleşmenin derhal haklı sebeple fesih nedenidir;
  1. Kullanıcı’nın kendisine tanımlanan kullanıcı adı ve şifresini üçüncü kişilerle paylaşması ve herhangi bir şekilde bilerek ya da ihmal sonucu üçüncü kişilerin program içeriğine erişimine neden olması ve&veya aracılık etmesi
  2. Kullanıcı’nın IEYP Programı’nı ve/veya programın herhangi bir içeriğini tümden ya da kısmen kopyalaması ve başka bir mecrada kullanması ya da üçüncü kişilere kullanım hakkı sağlaması
  3. IEYP Programının yeterli düzeyde verimli kullanılmaması, üçüncü kişilere karşı programın yanlış anlatılması ve uygulanması, programın marka değerine zarar verilmesi,
  4. IEYP Programına ilişkin programın uygulanmaması ve yeterlilik sertifikasının yeterli görülmemesi
  5. IEYP Programına dair bilgi, içerik ve belgeleri marka ya da logo belirtilmese dahi, işbu sözleşmedeki Kullanıcı ve okul haricinde, kendi unvanı altında başka bir okulda ve/veya ortağı, yatırımcısı, yöneticisi, çalışanı, danışmanı, hısımlık ilişkisinin bulunduğu vs. bir şekilde bağlantılı olduğu başka bir unvan altında, yazılı, basılı ya da dijital çalışmalarda, kendi ürün ve marka içeriklerinde kullanması
  6. Sözleşmeye konu programın, kullanıcı tarafça uygulanması için yeterli fiziki şartların yerine getirilmemesi, gerekli materyallerin temin edilememesi, programı uygulayacak yeterliliğe sahip personelin istihdam edilememesi.
  7. Kullanıcı’nın Min Eğitim’in yazılı onayını almadan işbu Sözleşmeyi, Sözleşmeden kaynaklanan haklarını, menfaatlerini ve/veya mükellefiyetlerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devir veya temlik etmesi, Kullanıcı’nın bir veya birden fazla devir işlemi neticesinde pay sahipliği yapısının %30 ve daha fazla oranda değişmesi 
  8. Sözleşmenin Min Eğitim tarafından haklı nedenle feshedilmesi ya da Kullanıcı tarafından süresinden önce feshedilmesi halinde, Kullanıcı fesih tarihi itibariyle bakiye kalan sözleşme süresine ilişkin aylık hizmet bedelinin toplamını Min Eğitim’e cezai şart olarak ödeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. 
 3. Sözleşmenin herhangi bir sebeple sonlanması halinde, Kullanıcı’nın Min Eğitim’e ödediği lisans ücreti de dahil olmak üzere [MFA2] fesih tarihine kadar ödenmiş ücretlerin iadesi söz konusu olmayacaktır.
 4. Min Eğitim, işbu Sözleşme’de hizmetin sürdürülebilirliğini engelleyen sebeplerin ortaya çıkması halinde en az 3 ay önceden Kullanıcı’ya  bildirimde bulunmak suretiyle sözleşmeyi her zaman feshetme hakkına sahiptir.  
 5. Kullanıcı, her ne sebeple olursa olsun sözleşmenin feshi halinde, fesih tarihi itibariyle 
  1. Sözleşme konusu ürün ve hizmetleri kullanım hakkının sona ereceğini,
  2. IEYP Programı marka ve logolarını kitap, broşür, forma, tişört v.s. herhangi bir yazılı, basılı ya da dijital tüm mecralardan, ürün ve malzemelerden kaldıracağını ve hiçbir şekilde kullanmayacağını, 
  3. Sözleşme ile edindiği IEYP Programına dair bilgi, içerik ve belgeleri marka ya da logo belirtilmese dahi, kendi unvanı altında ve/veya ortağı, yatırımcısı, yöneticisi, çalışanı, danışmanı, hısımlık ilişkisinin bulunduğu vs. bir şekilde bağlantılı olduğu başka bir unvan altında, yazılı, basılı ya da dijital çalışmalarda, kendi ürün ve marka içeriklerinde kullanmayacağını ve kullandırmayacağını,
  4. İşbu sözleşme’nin ifası kapsamında edindiği her türlü bilginin Gizli Bilgi olduğunu, her türlü Gizli Bilgi’yi tam bir gizlilik içerisinde tutmayı ve muhafaza etmeyi, hiçbir şekilde ve sebeple üçüncü kişilerle paylaşmamayı, program içerisindeki çalışmaların, etkinliklerin, dünyada uygulanan birçok programdan esinlenilerek ve yararlanılarak oluşturulmuş olduğunu kabul etmeyi ,
  5. madde içeriği belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerin Kullanıcı ve tüm çalışanlarını kapsadığını, çalışanların da belirtilen yükümlülüklere aykırı davranışlarından da Kullanıcı’nın sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, 5. madde içeriği taahhütlerini ihlal etmesi halinde, fesihten önceki son 1 yıllık hizmet bedeli toplamını cezai şart olarak  Min Eğitim’e ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

8.         GİZLİLİK  

 

 1. İşbu Sözleşme’nin imza tarihinden önce veya sonra;  sözlü, yazılı,  görsel, elektronik veya sair şekilde, taraflarca birbirlerine  doğrudan veya dolaylı olarak açıklanan veya sağlanan ya da sair şekilde edinilen; her türlü ticari, finansal, operasyonel, teknik ve/veya kurumsal bilgilerde dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; şirketlerin ürünlerine, hizmetlerine, teknolojilerine, projelerine, faaliyetlerine, iş planlarına ve ticari işlerine, ticari iş ve ürün araştırması ve geliştirmesine; know-how, tasarım haklarına, ticari sırlarına, pazar fırsatlarına, finansal tablolarına ilişkin her türlü bilgi; ve bunların yanı sıra bu bilgileri içeren veya herhangi bir şekilde yansıtan her türlü rapor, not, analiz, derleme, tahmin raporu, veri,  uzman raporu, bilgi özetleri, çalışmalar ve sair belgeler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecektir.
 2. Taraflar,
 1. İşbu Sözleşme’nin ifası kapsamında edindiği her türlü bilginin, sözleşme kapsamında kendisine uygulanan her türlü lisans, aylık hizmet bedeline ilişkin ücret bilgilerinin Gizli olacağını;
 2. Her türlü Gizli Bilgi’yi tam bir gizlilik içerisinde tutmayı ve muhafaza etmeyi ve Gizli Bilgi’yi veya herhangi bir kısmını Diğer tarafça  yazılı olarak izin verilmedikçe üçüncü kişilere ifşa etmemeyi;
 3. Gizli Bilgi’nin izinsiz kullanımını, yayılmasını veya yayımlanmasını önlemek için, hiçbir durumda makul özen derecesinin altında olmamak şartıyla, en az kendisinin benzer önemi haiz Gizli Bilgilerini korumakta gösterdiği özenin aynısını göstermeyi;
 4. Diğer taraftan önceden yazılı izin almaksızı, hiç bir surette Gizli Bilgi’yi kopyalamamayı ve Gizli Bilgi kopyası üretmemeyi; 
 5. Hiçbir Gizli Bilgi’yi, İşbu Sözleşme’nin ifasından başka bir amaçla, tamamen veya kısmen kullanmamayı ve yukarıdaki hükümlerin genel niteliğine halel gelmeksizin, hiçbir Gizli Bilgi’yi diğer tarafa karşı herhangi bir ticari avantaj elde etmek amacıyla kullanmamayı;

(VI) Bu maddede belirtilen gizlilik yükümlülüğünün KULLANICI ve tüm çalışanlarını kapsadığını, çalışanlarının gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranışlarından da KULLANICI’nın sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

3. Gizlilik yükümlülüğüne aykırı davrandığı tespit edilen taraf, diğer tarafa son ödenen yıllık hizmet bedelinin 6 (altı) katı tutarında cezai şart ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.    FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

"Fikri Mülkiyet Hakkı Konusu Eserler", insan zekası ve aklının her türlü ürünü anlamına gelir ve dünyanın herhangi bir yerindeki ticari markalar, hizmet işaretleri, ticari isimler, alan isimleri, logolar, dış görünüş, patentler, geçici patentler, buluş patentleri, küçük patentler, buluş ve icatlar (patent altına alınabilir olsun ya da olmasın), know-how (her tür ve her tipteki formülasyonlar, prosesler, teknik bilgiler, gizli sınai ve ticari bilgiler ve teknikler de dahil), faydalı modeller, tasarımlar, telif hakları, yarı-iletken topografyaları, veri tabanları, herhangi bir mevcut telif hakkının kapsamında yer almayan veri veya bilgilerin yeni veya mevcut derlemelerini ve bu konularla ilgili her türlü gizli bilgiyi (tescil edilmiş olsun ya da olmasın ve bunların tescili için yapılan müracaatlar da dahil) ve bunlara benzer nitelikte ya da bunlarla eşdeğer veya benzer etkiye sahip ve dünyanın herhangi bir yerinde sağlanan her türlü koruma hakkı anlamına gelir.  “Fikri Mülkiyet Hakları”, Fikri Mülkiyet Hakkı Konusu Eserlerde mündemiç haklar anlamına gelir.

 1. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında kendilerine tanına yetkiler dışında Fikri Mülkiyet Haklarını diğer tarafın  ön yazılı onayını almadan kullanmayacaktır. İşbu Sözleşmedeki hizmetlerin konusu kapsamında kullanılan tüm Fikri Mülkiyet Hakkı Konusu Eserler ve Fikri Mülkiyet Hakları tarafların kendisine ait olmaya devam edecek, sözleşme süresince sağlanan hiçbir hak devir olarak yorumlanmayacak, yalnızca sözleşme süresince yasal şartlara bağlı olarak kullanım hakkı sağlayacaktır. Tüm mülkiyet ve kullanım ve tasarruf hakları sahibinin mülkiyetinde  kalacaktır.
 2. Kullanıcı, Min Eğitim’in IEYP Programına ilişkin Fikri Mülkiyet Hakları olduğunu, IEYP Metotlarını, Lisansı ve uzantısı olan herhangi diğer unsuru sözleşme ile belirlenen sınırlar haricinde kullanamayacağını, kopyalayamacağını, değiştiremeyeceğini, düzenleyemeceyeceğini, dağıtamayacağını, satamayacağını, devredemeyeceğini, çoğaltamayacağını, işleyemeyeceğini, kamuya açık hale getiremeyeceğini, kamuya açık şekilde kullanamayacağını, iletemeyeceğini, yayınlayamayacağını veya bunlara ilişkin lisans veremeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

10.       SON HÜKÜMLER

 1. İşbu Sözleşme ve eklerinin uygulanmasında ortaya çıkabilecek bir ihtilaf durumunda İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin yetkili olduğu Taraflar tarafından kabul edilmiştir.
 2. İşbu sözleşme ekleriyle bir bütün olup herhangi bir maddesinin ya da bölümünün yasalar çerçevesinde, yasa koyucu tarafından veya herhangi bir resmi merci veya mahkeme tarafından geçersiz addolunması diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez.
 3. İşbu Sözleşme ile Taraflar arasında herhangi bir ortaklık, ortak girişim veya istihdam ya da temsil edilen-vekil ilişkisi kurulmadığı gibi Sözleşme’nin hiçbir düzenlemesi de bu yönde yorumlanamaz.
 4. Min Eğitim’in işbu sözleşmeden doğan bir hak, yetki ve imtiyazı kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi bu hak, yetki ve imtiyazdan feragat ettiği anlamına gelmeyeceği gibi, bir hak, yetki ve imtiyazın tek başına ya da kısmen kullanılması onun daha sonra kullanılmasını ya da başka bir hak, yetki ve imtiyazın kullanılmasını engellemez.

 

                                                                       

 

N EĞİTİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ


 

IEYP International
IEYP International
IEYP International
IEYP International
IEYP International
IEYP International
IEYP International

IEYP Uygulamaları hakkında bilgi edinin!

Uzmanlardan oluşan ekibimiz, en saygın eğitim sistemlerinden ve yaklaşımlarından esinlenerek, bazı eğitim sistemlerinin ulusal standartlarını aşacak düzeyde, uluslararası bir standart oluşturmaya çalıştı.
IEYP International Early Years Program, yüksek uluslararası standartları takip eden kapsamlı bir programdır.

IEYP International
IEYP International
IEYP International
IEYP International