IEYP International

IEYP - International Early Years Program

IEYP Programı 2-6 yaş gruplarına yönelik ünitelerinde her seviyeye uygun olarak aktiviteler ve çalışmalar sunar. Ünitelerdeki hedeflenen kazanımlar, birbirini bütünsel olarak takip eden bir programın parçalarıdır. IEYP Programı her yaş grubunun dinamiğine, bireysel farklılıklara ve okulun eğitim felsefesine entegre edilebilmektedir.
0-6 yaş döneminde başlayan yabancı dil edinimi sürecimiz, doğru ve uygun bir metot ile sunulduğunda hem çocuğun tüm gelişim alanlarına katkı sağlayacak hem de yabancı dil edinimini kalıcı hale getirecektir.

Okul hayatının temel basamağını kreşler ve anaokulları oluşturur. Bu yaş grubuna ait çocuklar, yetişkinlerden çok daha farklı bir öğrenme psikolojisine ve becerilerine sahiptirler, örneğin;
1. En önemli konulardan biri olan ana dillerini öğrenme dönemindedirler,
2. Soyut olanı değil doğrudan somut olanı algılar ve tanırlar,
3. Öğrenme hızları ömür boyu bir daha hiç yakalanamayacak kadar yüksek düzeyde olduğundan konsantrasyon süreleri çok azdır.
4. Oyunlar onların vazgeçilmezidir; denemek, sık sık tekrar etmek, taklit etmek en temel hareketleridir,
5. Duygularını ve düşüncelerini olduğu gibi ortaya koyarlar,
6. Bu dönemde somut öğrenme ön plandadır. Her şeyi beş duyu organları ile yoklayarak aktif bir şekilde öğrenirler ve dünyayı keşfederler. Öğrenmeye çalıştıkları şeye detaylıca bakmak, renklerini ayırt etmek, elleriyle temas etmek, kokusunu duymak ve tadını tanımak gibi.

Ünite içeriklerimiz öğretmenin çocuklara sorgulamaya dayalı bir öğrenme ortamı sunmasını hedefleyerek oluşturulmuştur. IEYP çocukların tüm gelişim alanları ve tüm özellikleri dikkate alınarak oluşturulmuş materyallere sahip destekleyici bir programdır. Dünyadaki tüm eğitim modelleri yaklaşımları göz önünde bulundurularak oluşturulduğu için her okulun benimsediği müfredata başarılı bir şekilde entegre edilebilmektedir.
IEYP disiplinler arası öğrenme modelini doğru adımlarla takip ederek erken yaşta yabancı dil ediniminin aktif öğrenme, somuttan soyuta geçişi destekleyen eğlenceli oyun ve hikayelerle, gerçek hayat uygulamalarıyla anlam kazanmasına ve sağlam temeller ile kurulmasına rehberlik eder.
IEYP bu zengin öğrenme programını İngilizce ve Türkçe olarak iki dilde kreş ve anaokullarına sunar.

IEYP International
IEYP International
IEYP International
IEYP International
IEYP International
IEYP International
IEYP International
IEYP International
IEYP International
IEYP International

IEYP Uygulamaları hakkında bilgi edinin!

Uzmanlardan oluşan ekibimiz, en saygın eğitim sistemlerinden ve yaklaşımlarından esinlenerek, bazı eğitim sistemlerinin ulusal standartlarını aşacak düzeyde, uluslararası bir standart oluşturmaya çalıştı.
IEYP International Early Years Program, yüksek uluslararası standartları takip eden kapsamlı bir programdır.

IEYP International
IEYP International
IEYP International
IEYP International