Raporlama IEYP International

GELİŞİM DEĞERLENDİRME RAPORLAMA

Çoklu Zeka Testi İle Çocuğunuzu Yakından Tanıma ve Takip

Çocuğunuzun gelişim değerlendirmesi ile genel gelişimi ve Çoklu Zeka Ölçeği ile Baskın Zeka türünü keşfedebilirsiniz.

Okulda Ve Evde Eği̇ti̇m Program Ve Çalışmalarımızı Kullanarak,çocuklarımıza Yöneli̇k Geli̇şi̇m Değerlendi̇rme Kazanım Raporlarını Ve Çoklu Zeka Geli̇şi̇m Ölçeklerini Doldurarak Çocuklarınızı Daha Yakından Tanıma Ve Genel Geli̇şi̇m Düzeyleri̇ Hakkında Bi̇lgi̇ Sahi̇bi̇ Olabi̇li̇rsi̇ni̇z.

Gelişim Düzeyi Belirleme ile , çocukların hareket, dil,bilişsel,sosyal-duygusal ve özbakım becerileri ile ilgili gelişimsel süreçleri ,portal kullanımı süresi içerisinde 2 kez olmak üzere doldurularak ( ilk 5 ay ve son 5 ay) rapor bilgisi edinilebilir.

Çoklu Zeka raporlama sistemi ile;

  • Çocukların yetenekleri ve ilgi alanları ne kadar erken tespit edilir, farkına varılır ve desteklenirse , gelecekte o kadar büyük kazanım ve faydaları olacaktır.Çoklu Zeka Raporlama ile;
  • Sözel/dil yeteneği ve ilgisi
  • Matematiksel yeteneği ve ilgisi
  • Bedensel yetenek ve ilgisi
  • Görsel, uzamsal yetenek ve ilgisi
  • Sosyal yetenek ve ilgisi
  • Kişisel yetenek ve ilgisi
  • Müzikal yetenek ve ilgisi ile ilgili genel bir raporlama hizmeti ile genel bir bilgi aktarılır.
  • Portal kullanımı süresinin sonunda doldurularak , genel rapor bilgisi edinilebilir .

Tüm bu değerlendirme raporları ,öğretmen , anne ya da baba tarafından doldurulur.
Hedeflenen kazanım ve ilgi ve yetenek belirleme raporları , bu gelişim ve yetenek değerlendirme ölçeklerini dolduranın algısına dayalıdır.

IEYP International
IEYP International
IEYP International
IEYP International
IEYP International
IEYP International
IEYP International

IEYP Uygulamaları hakkında bilgi edinin!

Uzmanlardan oluşan ekibimiz, en saygın eğitim sistemlerinden ve yaklaşımlarından esinlenerek, bazı eğitim sistemlerinin ulusal standartlarını aşacak düzeyde, uluslararası bir standart oluşturmaya çalıştı.
IEYP International Early Years Program, yüksek uluslararası standartları takip eden kapsamlı bir programdır.

IEYP International
IEYP International
IEYP International
IEYP International