Okul Öncesi İngilizce 3-6 Yaş

Okul Öncesi İngilizce 3-6 Yaş

Küçük yaş grubuyla yabancı dil çalışmaları çocuklara ancak hedeflenen dili sevdirebilmekle mümkündür. Çocuk; ancak sevdiği bir şeyi kabullenir ve ister, sevmediği bir şeyi istemez ve reddeder, bu yaklaşım yabancı dil için de geçerlidir. Çocukların konuya büyük yaş grubu öğrencileri gibi rasyonel bakması veya yaklaşması mümkün değildir. Dolayısıyla dili sevdirmek, yapılan her çalışmanın bir parçası olmalıdır. Bu durumda, küçük yaş grubu için aşağıdaki maddeler dil öğretiminde önemli noktalar olarak sıralanabilir:

 • Her çocuğun öğrenme özelliklerine uygun çalışma ve alıştırmalar yapılmalıdır.
 • Ders üniteleri çeşitlilik sunmalıdır.
 • Çocuk ancak kendi istediğinde konuşmalı, asla konuşmaya zorlanmamalıdır.
 • Çocuğun yabancı dili kullanabilmesi için eyleme dayalı bağlamlar ve ortamlar oluşturulmalıdır.
 • Dil gelişimi her zaman pozitif bir süreç olarak değerlendirilmelidir.
 • Çocuğun kendi öğrenme özelliklerini fark edebilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.
 • Çocuk çeşitli öğrenme tekniklerini tanımalı ve kendi gelişimini kendi çizebilmelidir.

Çocuklara İngilizce nasıl öğretilir?

İngilizce dil eğitimine 3 yaşından önce başlamak, çocuğun dili öğrenmesinde oldukça etkilidir. Ana dili dışında İngilizce de konuşulan ortamlarda bulunan çocuk her iki dili de rahatlıkla öğrenebilir. Bu yüzden bazı noktalara dikkat ederek çocuklara çok erken yaşlardan itibaren, kolay bir şekilde İngilizce öğretilebilir.

Çocuklara Yabancı Dil Eğitimi Hangi Yaşta Başlamalı?

Çocuklara İngilizce öğretmede kullanılan yöntemler yaş gruplarına göre farklılık gösterir. Araştırmalara göre çocuklar için 0-6 yaş arası dönem yabancı dil öğrenmek için en iyi zamandır. Bu dönemde çocuk duyduğunu tekrar ve taklit yoluyla öğrenir. Televizyon, radyo gibi işitsel kaynaklar etkin rol oynar. Çocuklar sevdiği şeyleri yapmaktan ve taklit etmekten hoşlanırlar ve sevdiği şeyler üzerinden dil öğretmek daha etkili olur. Örneğin, İngilizce çizgi film izlemek çok faydalı olacaktır. Okul öncesi dönemde çocuklarla yapılabilecek aktivitelerden bazıları şunlardır:

 • Gösteri (Demonstration)
 • Soru-cevap
 • Drama ve rol yapma
 • Benzetim
 • İkili çalışmalar ve grup çalışmaları
 • Pandomima
 • Hikaye Anlatıcılığı (Storytelling)

Okul çağındaki çocuklara İngilizce öğretirken sözlü ve görsel yöntemlerin yanında yazılı yöntemler de kullanılır. Bu dönemde okuma, yazma, dinleme, konuşma gibi temel becerilere daha çok ağırlık verilir. Ancak, öğrencilere dilin yapıları ve kuralları öğretilirken pratik yapmayı da unutmamalıyız. Çünkü unutmayalım ki dil bir iletişim aracıdır. Dolayısıyla en etkin yabancı dil öğrenme yöntemi konuşarak öğrenmektir.

Early Years Foundation (İngiltere erken çocukluk eğitimi) olarak çocuklara yabancı dil öğretmeye yönelik hazırladığımız “Kids” programımız bulunmaktadır. Kullandığımız materyaller görsel, işitsel ve aynı zamanda yazılıdır. Derslerimiz hem Türk hem de yabancı eğitmenler eşliğinde işlenmektedir. Dolayısıyla, daha çok 3 yaş ve üzerindeki çocuklara hitap eden ve onlar için özel olarak hazırlanmış bir programdır.

Yabancı Dil Öğrenmenin Çocuklara Kazandırdıkları

Çocuğumuza kendi anadilinin dışında başka bir dil kazandırır.

Yabancı dil öğreniminin gelişen dünyaya ayak uydurmadaki önemi inkâr edilemeyecek ölçüdedir.

Çocuğa, ikinci dil ile yeni ve farklı bir kültür/dünya bakış açısının ve düşünme tarzının sağlanması ve böylece kendi özelliğini ve özünü daha belirgin şekilde fark etmesi sağlanır.

Çocuk, genel gelişiminin desteklenmesi, öğrenme yetisinin daha iyi noktaya ulaşması sırasında yeni ve farklı öğrenme tekniklerini tanır.

Kendisi ‘öğrenmeyi öğrenme’ süreçlerini geliştirir. Bu durum ilerideki okul yaşamındaki diğer derslerinde de doğrudan veya dolaylı başarı getirecektir.

Neden Early Years Foundation? (İngiltere erken çocukluk eğitimi)

Yenilikçi Müfredat

Çocuklarımız, her etkinliği İngilizce olarak uzmanından uygun bir telaffuzla öğrenirler. İki dil bilen eğitmenler, etkinliklerle her çocuğun öğrenme gelişimine odaklanırlar.

Eğitime temel olması için geniş bir kelime haznesi

Çocuklarımızın çok fazla kelime ve deyim keşfetmek için fırsatları vardır. Seviyeler ilerledikçe, öğrenilmiş birçok kelime yeni içerik ile entegre edilir ve böylece dilin anlaşılması sağlamlaştırılır. Öğrenciler İngilizce becerilerini kademeli olarak inşa ederler.

Derste öncelik konuşma İngilizcesidir

Çocuklarımız günlük konuşma İngilizcesinde kullanılan kelime ve deyimleri öğrenirler. Çocuklar kelimeleri, interaktif alıştırmalar ve oyunlarda kullanmak üzere öğrenirler.

İngilizce konuşma pratiği yapmak için fırsatlar

Her derste, çocuklarımız güvenli ve eğlenceli bir ortamda İngilizce konuşma pratiği yapmak üzere teşvik edilmektedir. Çocuklar, öz güvenleri oluştukça gruplar halinde ya da bireysel olarak konuşacaklardır. Çocuklarımız her zaman tam cümleler halinde soru sormayı ve yanıt vermeyi öğrenirler.

Dersleri pekiştirmek için klasik İngilizce tekerleme ve şarkılar

Çocuklarımız, akranlarının aynı yaşta söylediği klasik İngilizce tekerlemeleri ve şarkıları öğrenir ve söylerler. Çocuklar şarkılar söylerken, kolayca İngilizceye uyum sağlarlar ve derste öğrendikleri kelimeleri de aktif olarak kullanırlar.

Dünya görüşünü genişletmek için dünyanın önde gelen ülkelerini öğrenme

Çocuklarımız, tüm dünya çapında otuz yedi farklı ülke hakkında bilgilenme fırsatına sahip olurlar. Küresel bakış açılarını önemli ölçüde genişletirler ve kendilerininkinden farklı olan kültürleri anlarlar.

Öğrenme isteğini uyarma amacıyla 3-6 yaşlar için interaktif oyunlar

Çocuklarımız İngilizceyi oyunlar yoluyla öğrenirler ve bu, işlenilen derste aldıkları bilgileri korumaya yardımcı olur. Oyunlar onların odaklanmasını ve yüksek seviyede ilgi göstermelerini sağlar. Oyunlar aynı zamanda çocukların kendilerini rahat hissettikleri stressiz bir ortam yaratır ve bu da spontane bir İngilizce iletişimin oluşmasına yardımcı olur.

Çocuğunuzun Işığı IEYP İle Parıldar !!!

Okul Öncesi İngilizce 3-6 Yaş
IEYP International

IEYP Uygulamaları hakkında bilgi edinin!

Uzmanlardan oluşan ekibimiz, en saygın eğitim sistemlerinden ve yaklaşımlarından esinlenerek, bazı eğitim sistemlerinin ulusal standartlarını aşacak düzeyde, uluslararası bir standart oluşturmaya çalıştı.
IEYP International Early Years Program, yüksek uluslararası standartları takip eden kapsamlı bir programdır.

IEYP International
IEYP International
IEYP International
IEYP International