Öğrenme Sürecindeki Genişlik ve Derinlik

Öğrenme Sürecindeki Genişlik ve Derinlik

Yüzlerce yıllık bir ağaca baktığınızı hayal edin. O görüntünün altında yatan yüzlerce yıla karşı dayanıklı kalmak, belki de hala meyve veriyor olmak... Aslında bu zamana kadar ayakta kalmasını sağlayan unsurlar da bir öğrenmedir.

Bir ağacı var eden unsurlara öğrenme gözüyle baktığımızda ağacın toprak üzerinde kalan; dalları, meyveleri öğrenmenin genişliğini yansıtırken; ağacın köklerinin toprakta ulaştığı uzunluk ve sağlamlık ise öğrenmenin derinliğini ifade edebilir. Öğrenme de bir ağacın yüzlerce yıllık yaşantısı gibi zor ve emek isteyen bir süreçtir.

Öğrenmenin Genişliği

Öğrenmenin genişliği, öğrenme sürecindeki her türlü çeşitlilik olarak ifade edilebilir. Bu kapsamda, bireyin katıldığı eğitim sayısı, farklı öğrenme ortamlarından yararlanma durumu ve kullanılan öğrenme araçları, kullanılacak kaynaklar gibi faktörler göz önünde bulundurulabilir. Örneğin; bireyin ilgili konuyu kaç farklı kaynaktan okuyacağı, öğretici sayısı, öğrenme ortamı (online seminer, yüz yüze ya da video eğitim) öğrenmenin genişliğini belirleyen unsurlardır.

Öğrenmenin Derinliği

Öte yandan, öğrenmenin derinliği, niteliksel bir perspektifle ifade edilebilir. Bu durumda, bireyin öğrenmeyi istediği konuyu hangi düzeyde istediği önemlidir. Burada karşımıza Bloom Taksonomisi çıkar ve bireyin bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeylerinden hangi düzeyde olması gerektiği belirlenir. Bloom Taksonomisi bize öğrenmenin derinliğini net bir şekilde anlatır ve bilgi düzeyinden değerlendirme düzeyine doğru ilerledikçe derinlik artar. Burada ağaç köklerinin derinlik ile birlikte gittikçe sağlamlaştığını ifade edebiliriz.

Öğrenmede derinlik ve genişlik üzerine oluşabilecek 4 farklı bölge vardır

A Bölgesi : Öğrenmenin derinleştirildiği ve çeşitliliğin arttığı bölgedir. Ağaç metaforu üzerinden ise köklerin sağlam ve dal ya da meyve çeşitliliğinin yüksek olduğu bir ağaçtır. Bu derinlik ve çeşitlilik öğrenmeyi sağlamlaştıran ve gittikçe öğrenmenin davranışa dönüşmesini sağlayan bölgedir. Bu bölgedeki öğrenme devam ettirilmelidir.

B Bölgesi : Öğrenmenin derin fakat çeşitliliğin az olduğu bölgedir. Ağaç metaforu üzerinden ise kökleri çok uzamış fakat üzerinde meyve ya da dal olmayan bir ağaçtır. Hedeflenen davranışlar eğitimlerle veya çeşitlilik oluşturacak unsurlarla tam anlamı ile bütünleşmemiştir. Öğrenme açısından geliştirilebilir bir bölgedir ve potansiyeli yüksektir.

C Bölgesi : Öğrenmenin dar ve sığ olduğu bölgedir. Bu bölgede yaşayan ağaçların en ufak bir sarsıntıda yıkılması çok muhtemeldir. Bu eğitim ya da öğrenme süreci verimsizdir. Bu süreçten vazgeçilmelidir.

D Bölgesi : Öğrenme çeşitliliğinin yüksek, fakat sığ olduğu bölgedir. Kökler zayıftır ve öğrenme tutunmakta zorlanabilir. Desteklenmediği takdirde ise çok çabuk unutulur. Bu bölgede yer alan eğitimlerin öncelikler arasında yer alıp almadığı tekrar değerlendirilmelidir.

Öğrenme genişliği ve derinliği, öğrenme sürecinin farklı boyutlarını temsil eder. Genişlik, öğrenme miktarı ve çeşitliliğiyle ilgiliyken; derinlik, öğrenmenin bilgi düzeyi ve bilgiyi kullanma becerisiyle ilgilidir. Her iki perspektif de birbirini tamamlayarak, bireyin yaşam boyu süren öğrenme sürecinde daha kapsamlı bir bakış açısı sunar. Bu nedenle, öğrenme sürecini değerlendirirken genişlik ve derinlik perspektiflerini bir arada ele almak önemlidir.

Kaynak : https://hbrturkiye.com/blog/ogrenme-surecindeki-genislik-ve-derinlik

 

Öğrenme Sürecindeki Genişlik ve Derinlik
IEYP International

IEYP Uygulamaları hakkında bilgi edinin!

Uzmanlardan oluşan ekibimiz, en saygın eğitim sistemlerinden ve yaklaşımlarından esinlenerek, bazı eğitim sistemlerinin ulusal standartlarını aşacak düzeyde, uluslararası bir standart oluşturmaya çalıştı.
IEYP International Early Years Program, yüksek uluslararası standartları takip eden kapsamlı bir programdır.

IEYP International
IEYP International
IEYP International
IEYP International